background image

Our Top Priority - Our Guests & Staff: COVID-19 information

Groene Missie

Het LionsDive Beach Resort is zich er van bewust dat toerisme alleen kan overleven in een wereld die duurzaam omgaat met zowel de natuurlijke als economische en sociale omgeving. Vanaf de opening in 1989 is het LionsDive Beach Resort een natuur-georiënteerde accommodatie die tot op de dag van vandaag streeft naar de hoogst mogelijke standaarden in een duurzame onderneming. Waterbesparing, energiebesparing, het controleren van afval (incl. recycling) en afvalwater behoren tot de vaste maatregelen. Het personeelsbeleid is erop gericht zoveel mogelijk lokale medewerkers in dienst te nemen en deze door middel van scholing en training mogelijkheden te bieden. Het resort ondersteunt ook diverse projecten voor lokale scholen, sporters en dier- en natuurorganisaties. Onze inkoop wordt waar mogelijk lokaal uitgevoerd en wij adviseren onze gasten om het eiland te ontdekken om daarmee ook de lokale ondernemers te steunen.

Vanaf 2016 steunt LionsDive Beach Resort het project (www.greenkidz.org) die lokale schoolkinderen, in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar, stimuleert om zorgzaam en verantwoordelijk met hun leef- en schoolomgeving om te gaan, en zelf actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao.

Bekijk ons sustainability report hier: link